Pomagam
Przypomnienie
08 czerwca 2010

Przypominamy Państwu o zaległej odpłatności za szkolenie. Brak pełnej wpłaty, podobnie jak brak dokumentów i zdjęć uniemożliwi udział w egzaminie z pierwszej pomocy medycznej i kultury fizycznej. Poza tym ponownie informujemy, że regulamin naszego szkolenia, zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, nie przewiduje żadnych zwolnień z egzaminów teoretycznych i egzaminu końcowego.