Pomagam
Psychoterapia
02 kwietnia 2015

Psychoterapia – 1-godzinne zajęcia pozwalające mierzyć się z własną niepełnosprawnością, korygujące niepożądane i nieadekwatne zachowania, pomagające funkcjonować w rodzinie i w najbliższym otoczeniu. Dla niektórych uczestników prowadzone będą zajęcia psychoterapii z wykorzystaniem nowych technologii i nowatorskich aplikacji na tablety, które wspierają dzieci z zaburzeniami zachowania, kładąc nacisk na rozwijanie najbardziej deficytowych umiejętności poznawczych, matematycznych, percepcyjnych i społecznych, sprzyjając równocześnie rozwojowi podstawowych umiejętności cyfrowych.