Pomagam
Radio Kraków
19 lutego 2014

https://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/MJAK-9DNKNG