Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Rehabilitacja lecznicza
Rehabilitacja lecznicza
26 lutego 2020

Pacjent po przebyciu choroby lub urazu ma prawo skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej na cztery sposoby:

1. W warunkach ambulatoryjnych.

Dotyczy Pacjentów, którzy mogą dotrzeć do gabinetów /zakładów rehabilitacyjnych.

Każdy świadczeniodawca realizujący umowę w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej ma możliwość realizacji i rozliczenia świadczeń wykonanych w warunkach domowych.

2. W warunkach domowych.

Pacjent może otrzymać w ramach NFZ rehabilitację w miejscu zamieszkania jeśli ma problem
z dotarciem do placówki świadczącej rehabilitację lub nie porusza się samodzielnie.

Pacjentowi przysługuje rehabilitacja w warunkach domowych w wymiarze do 80 dni zabiegowych w danym roku kalendarzowym, w trakcie których może być wykonywanych do 5  zabiegów dziennie.

3. W ośrodku lub oddziale dziennym.

Przysługuje jeśli pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego, a jego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.

Na ten rodzaj rehabilitacji kierują (w zależności od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego schorzenia) lekarze POZ lub lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych.

Czas trwania rehabilitacji

 1. 15 – 30 dni zabiegowych, w czasie których wykonywanych jest średnio zabiegów dziennie.
 2. do 120 osobodni w roku kalendarzowym – rehabilitacja dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, osób z dysfunkcją narządu słuchu, mowy i wzroku
 3. nie więcej niż 24 dni zabiegowe w ciągu 3 miesięcy – rehabilitacja kardiologiczna ustalana indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego.
  W przypadku realizacji kardiologicznej tele-rehabilitacji hybrydowej odpowiednio – 5 dni zabiegowych w ośrodku dziennym, 24 sesje treningowe w miejscu pobytu pacjenta oraz wizyta kontrolna.
 4. Nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 24 dni zabiegowe –  rehabilitacji pulmonologicznej. Indywidualny czas trwania rehabilitacji dla danego pacjenta ustala lekarz ośrodka dziennego.

4. W warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja przeznaczona dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.

Świadczenia są skierowane w szczególności do pacjentów po:

 • urazach
 • zabiegach operacyjnych
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Skierowania na leczenie stacjonarne wystawiane są przez lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych.

W zależności do schorzenia realizowane są m.in. świadczenia stacjonarnej rehabilitacji:

 1. ogólnoustrojowej: do 6 tygodni, średnio 5 zabiegów dziennie
 2. neurologicznej: od 6  do 16 tygodni
 3. pulmonologicznej: do 3 tygodni.

kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej: od 2 do 5  tygodni.
W przypadku realizacji kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej odpowiednio:
– w warunkach stacjonarnych od 3 do 14 dni
– w miejscu pobytu pacjenta od 15 do 20 sesji treningowych, w zależności od stanu   pacjenta + wizyta kontrolna.

UWAGA:

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Skierowanie do poradni rehabilitacji lub na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Strony internetowe: