Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > REKRUTACJA - projekt dla młodych osób z niepełnosprawnościami
REKRUTACJA - projekt dla młodych osób z niepełnosprawnościami
07 lipca 2016
W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat do udziału w projekcie pn. „Młodzi niepełnosprawni – wzór aktywności zawodowej”. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością przez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji oraz nabycie doświadczenia zawodowego. Aktulanie trwa rekrutacja Uczestników projektu.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • Osoby z niepełnosprawnością w wieku 15-29 lat, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.
 • Zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego.
 • Bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
 • Nie uczestniczące w edukacji i nie szkolące się.
W projekcie może wziąć udział osoba z zaburzeniami psychicznymi nawet wówczas, gdy nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest wówczas dokument poświadczający stan zdrowia i fakt pozostawania w opiece psychiatrycznej, wydany przez lekarza psychiatrę.

Jakie formy wsparcia są proponowane?

 • Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
 • Opracowanie indywidualnego planu działania (IPD)
 • Szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
 • Staże zawodowe od 3 do 5 miesięcy (stypendium stażowe)
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego
 • Pośrednictwo pracy
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 • Bony szkoleniowe, bony stażowe i bony zatrudnieniowe

Projekt aktywizacji zawodowej realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie wzoraktywnosci.rodziny.info.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do:

 • biura projektu, działającego przy Pensjonacie U Pana Cogito przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie (tel.: 12 269 72 00)
 • lub do drugiego biura, znajdującego się w powiecie limanowskim w Słopnicach 820, przy punkcie opieki nad dziećmi „Kraina Radości” (tel.: 606 511 341).
Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych!