Pomagam
Relacja z Debaty
10 czerwca 2016
Serdecznie zapraszamy do przeczytania relacji Pani Agnieszki Sujaty z Debaty zorganizowanej przez Lubelskie Forum Osób Niepełnosprawnych Sejmik Lubelski oraz Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Debata odbyła się 3 czerwca w Hotelu Witek w Krakowie.

“W ubiegły piątek (03.06) miałam możliwość udziału w Debacie pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” Debata została zorganizowana przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, jej celem było przyjrzenie się najistotniejszym problemom osób z Całościowym Zaburzeniem Rozwoju oraz próba skonstruowania propozycji ich rozwiązań.

 

Podczas kilku godzin debaty, poruszana była problematyka trudności, barier i ograniczeń na jakie natrafiają osoby z CZR w trakcie codziennego życia. Grupę dyskusyjną tworzyli zaproszeni przedstawiciele ze środowisk pracujących i wspierających osoby niepełnosprawne, członkowie stowarzyszeń, fundacji, Specjalnych ośrodków wychowawczo szkolnych, nauczyciele, rodzice oraz sami zainteresowani  czyli dorosłe osoby ze zdiagnozowanym CZR. Dyskusja o problemach i potrzebach, sugestie dotyczące nowych rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu oraz propozycje zmian legislacyjnych złożyły się na swoistą "burzę mózgów" i wspólną pracę koncepcyjną w czasie spotkania.

 

Udział w debacie był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem, pozwolił pogłębić wiedzę, nawiązać nowe kontakty, oraz porównać znane z własnej praktyki rozwiązania z tymi jakie przedstawiali inni uczestnicy debaty. Chciałam gorąco podziękować Fundacji Hipoterapia za możliwość uczestnictwa w tym bardzo wartościowym wydarzeniu.”

 

Agnieszka Sujata