Pomagam
Hipoterapia. Fizjoterapia na koniu i przy koniu
Publikacja autorstwa doktor nauk medycznych Ingrid Strauß z Niemiec to pozycja obowiązkowa w biblioteczce każdego zainteresowanego metodą rehabilitacji osób niepełnosprawnych z udziałem koni.
"Hipoterapia. Fizjoterapia na koniu i przy koniu"
Ingrid Staruß

Książka jest fachowym i szczegółowym kompendium wiedzy.
Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu lekturę, nakład poprzedniej edycji bardzo szybko się wyczerpał.

„Książka przedstawia współczesną hipoterapię jako element rehabilitacji środowiskowej, której nadrzędnym celem jest dobrostan i autonomia jednostki, realizowane w oparciu o czynnik medyczny, społeczny i osobowy.”

„Kolejność prezentowania tematów w sposób jednoznaczny ukazuje spójność i złożone relacje między stanem zdrowia jednostki a możliwościami oddziaływania w rozumieniu neurofizjologicznym.”

cytaty pochodzą ze wstępu do książki autorstwa
dr n. med. Moniki Gasińskiej

Podręcznik wydany przez dr n. med. I. Staruß z powodzeniem uznać można za lekturę obowiązkową dla wszystkich osób zainteresowanych metodą hipoterapii, jak również istotną pozycję dla każdego kto pragnie zgłębić tematykę fizjoterapii
i jej współczesnych metod.

Zachęcamy do lektury!

Kup teraz! 89,00 PLN

Szczegóły i charakterystyka

Ilość stron: 163 + wstęp i przedmowa

Ilość ilustracji: 279

Przełożyła z języka niemieckiego:

Elżbieta Karpińska-Pawlak

dr n. med Ingrid Staruß
Światowy autorytet w dziedzinie hipoterapii - w bardzo przystępny sposób przybliża skomplikowane zagadnienia z dziedziny neurofizjologii, medycyny, rehabilitacji i terapeutycznej jazdy konnej.
Spis treści:

1 Fizjoterapia na koniu

1.1 Koń i człowiek

1.1.1 Oddziaływanie konia

Koń i ciężar

Koń i jeździec

1.1.2 Komunikacja koń – człowiek

Ruch wspólny Koń jako pośrednik

Obciążenie konia

Jazda konna

1.2 Jazda konna dla fizjoterapeutów

1.2.1 Dosiad jeźdźca

1.2.2 Oddychanie jeźdźca

1.2.3 Doświadczenia ruchowe jeźdźca

1.3 Terapeutyczna jazda konna

1.3.1 Koń w medycynie, w pedagogice, w sporcie

1.4 Możliwości wykorzystania konia w terapeutycznej jeździe

konnej

1.4.1 Lecznictwo Neurologia – neuropediatria

Ergoterapia

Wczesne wspomaganie małych dzieci z zaburzeniami

ruchowymi

Ortopedia

Profilaktyka

Rehabilitacja

Psychiatria

Neuropsychologia

Choroby wewnętrzne i inne dyscypliny

1.4.2 Pedagogika i psychologia

Woltyżerka pedagogiczno-lecznicza i jazda konna

Wspomaganie psychomotoryczne dzieci z problemami

ruchowymi

Psychoterapia

1.4.3 Sport

Sport jeździecki dla niepełnosprawnych

Powożenie

1.5 Fizjoterapia – hipoterapia

1.5.1 Początki fizjoterapii

Wszystko się rusza!

1.5.2 ICF - Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonalności,

Niepełnosprawności i Zdrowia

Pojęcia stosowane w ICF

1.5.3 Neurofizjologiczne podstawy przebiegu ruchu

1.5.4 Miejsce hipoterapii

1.5.5 Koncepcje fizjoterapii w świetle ICF

2 Podstawy

2.1 Hipoterapia – Hipo-fizjoterapia

2.1.1 Definicje i pojęcia

Pojęcie hipoterapii w ujęciu międzynarodowym

2.1.2 Mechanizmy odziaływania w kontekście ICF

Podejście neuromotoryczne – funkcje i struktury ciała

Podejście sensomotoryczne – aktywności

Podejście socjomotoryczne – czynniki środowiskowe

2.1.3 Koń w hipoterapii

2.1.4 Elementy ruchu konia

2.1.5 Analiza ruchu konia

2.1.6 Terapeutyczny dialog ruchowy człowieka z koniem

2.1.7 Koń i bodźce sensoryczne

2.1.8 Koń a procesy intelektualne

2.2 Koń do terapii

2.2.1 Właściwości psychiczne (Interieur)

2.2.2 Pokrój (Exterieur)

Typ budowy

Schemat budowy konia do hipoterapii

Chód

2.2.3 Koń jako medium

2.2.4 Stopień dojrzałości

Wiek

Wielkość konia

Wyszkolenie i wychowanie

2.2.5 Praca z koniem do terapii

2.2.6 Dobór konia do pacjenta

2.2.7 Dobór zadań do konia

3 Hipoterapia w praktyce

3.1 Warunki umożliwiające fizjoterapię na koniu

Pacjent

Zalecenie

Wskazania

Przeciwwskazania

Terapia dzieci i dorosłych

Terapia wstępna - przygotowanie do przeprowadzenia

fizjoterapii na koniu

Uzgodnienia w związku z równolegle prowadzoną fizjoterapią

Informowanie pacjenta

3.1.2 Zespół terapeutyczny

Fizjoterapeuta

Terapeuta towarzyszący i pomocnik

Osoba prowadząca konia

3.1.3 Koń

Przygotowanie

Wyposażenie

Sposoby prowadzenia konia

Obciążalność konia

3.1.4 Środki bezpieczeństwa

Pacjent

Sprawdzenie konia i jego uprzęży

Miejsce prowadzenia terapii

Ochrona ubezpieczeniowa

3.2 Przeprowadzenie hipoterapii/fizjoterapii na koniu

3.2.1 Koń

3.2.2 Sposoby prowadzenia konia

3.2.3 Transfer

Dosiadanie konia

Zsiadanie z konia

3.2.4 Dosiad jako pozycja wyjściowa

Dosiad bez siodła

Dosiad w siodle

Dosiad bez strzemion

Dosiad ze strzemionami

           Asekuracja z góry / terapeuta siedzi za dzieckiem

Pas podtrzymujący

Pozycja wyjściowa

3.2.5 Neurofizjologiczna stymulacja ruchowa

Funkcje i struktury ciała ICF

Podejście neuromotoryczne

Koordynacja tułowia

Pozycja głowy

Funkcje kończyn

Pozycje korekcyjne / zmiany postawy

Oddychanie

3.2.6 Neurobiologiczno-fizjologiczna stymulacja aktywności ICF

Podejście sensomotoryczne

Integracja sensoryczna

Postrzeganie ciała

Postrzeganie zmysłowe

Pomoce do ćwiczeń i zabaw

3.2.7 ICF – Partycypacja i czynniki środowiskowe

Podejście psycho- i socjomotoryczne

Uwaga

Emocje

Motywacja

Interakcja

3.2.8 Czas trwania terapii

3.2.9 Zróżnicowanie terapii dzieci i dorosłych

3.2.10 Dokumentacja

3.3 Fizjoterapia na koniu jako częste wskazanie w zaburzeniach

układu motorycznego kontrolowanego przez centralny układ

nerwowy

3.3.1 Mózgowe porażenie dziecięce

Fizjoterapia na koniu u dzieci z mózgowym porażeniem

dziecięcym (MPDz)

Prowadzenie terapii na różnych płaszczyznach u dzieci z

mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz)

Lista kontrolna dla fizjoterapii na koniu dla dzieci z z

mózgowym porażeniem dziecięcym

Przykłady leczenia metodą fizjoterapii na koniu dzieci z

zaburzeniami ruchu o podłożu neurologicznym

          Benjamin

Katrin

Desiree

Anita

Martin

Sebastian

Daniel

Skutki mózgowego porażenia dziecięcego (MPDz) u osób

dorosłych Minimalne dysfunkcje mózgowe – syndrom

hiperaktywności

3.3.2 Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex)

Prowadzenie terapii wieloprofilowej u pacjentów ze

stwardnieniem rozsianym (SM)

3.3.3 Następstwa schorzeń neurotraumatycznych/urazów

czaszkowo-mózgowych

Urazy czaszkowo-mózgowe

Porażenie poprzeczne

Tetraplegia

3.3.4 Udar mózgu

3.3.5 Rozwojowe, pozapalne lub zwyrodnieniowe uszkodzenia

nerwów

Rozszczep kręgosłupa (spina bifida)

Dysmelia - wrodzone nieprawidłowości budowy kończyn

Kręcz szyi (Torticollis spasmodicus)

Polineuropatia

Choroba Parkinsona (morbus Parkinsoni)

Choroby neuromięśniowe

4 Informacje o kursach szkoleniowych

4.1 Specjalistyczne doskonalące kursy hipoterapii dla

fizjoterapeutów

4.2 Kursy specjalistyczne dla pedagogów i psychologów w zakresie

pedagogicznej jazdy konnej i woltyżerki

4.3 Kursy specjalistyczne dla instruktorów sportowej jazdy konnej

osób niepełnosprawnych

Literatura

Słowniczek

Indeks

Szczegóły i charakterystyka

Ilość stron: 163 + wstęp i przedmowa

Ilość ilustracji: 279

Przełożyła z języka niemieckiego:

Elżbieta Karpińska-Pawlak

dr n. med Ingrid Staruß
Światowy autorytet w dziedzinie hipoterapii - w bardzo przystępny sposób przybliża skomplikowane zagadnienia z dziedziny neurofizjologii, medycyny, rehabilitacji i terapeutycznej jazdy konnej.
Spis treści:

1 Fizjoterapia na koniu

1.1 Koń i człowiek

1.1.1 Oddziaływanie konia

Koń i ciężar

Koń i jeździec

1.1.2 Komunikacja koń – człowiek

Ruch wspólny Koń jako pośrednik

Obciążenie konia

Jazda konna

1.2 Jazda konna dla fizjoterapeutów

1.2.1 Dosiad jeźdźca

1.2.2 Oddychanie jeźdźca

1.2.3 Doświadczenia ruchowe jeźdźca

1.3 Terapeutyczna jazda konna

1.3.1 Koń w medycynie, w pedagogice, w sporcie

1.4 Możliwości wykorzystania konia w terapeutycznej jeździe

konnej

1.4.1 Lecznictwo Neurologia – neuropediatria

Ergoterapia

Wczesne wspomaganie małych dzieci z zaburzeniami

ruchowymi

Ortopedia

Profilaktyka

Rehabilitacja

Psychiatria

Neuropsychologia

Choroby wewnętrzne i inne dyscypliny

1.4.2 Pedagogika i psychologia

Woltyżerka pedagogiczno-lecznicza i jazda konna

Wspomaganie psychomotoryczne dzieci z problemami

ruchowymi

Psychoterapia

1.4.3 Sport

Sport jeździecki dla niepełnosprawnych

Powożenie

1.5 Fizjoterapia – hipoterapia

1.5.1 Początki fizjoterapii

Wszystko się rusza!

1.5.2 ICF - Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonalności,

Niepełnosprawności i Zdrowia

Pojęcia stosowane w ICF

1.5.3 Neurofizjologiczne podstawy przebiegu ruchu

1.5.4 Miejsce hipoterapii

1.5.5 Koncepcje fizjoterapii w świetle ICF

2 Podstawy

2.1 Hipoterapia – Hipo-fizjoterapia

2.1.1 Definicje i pojęcia

Pojęcie hipoterapii w ujęciu międzynarodowym

2.1.2 Mechanizmy odziaływania w kontekście ICF

Podejście neuromotoryczne – funkcje i struktury ciała

Podejście sensomotoryczne – aktywności

Podejście socjomotoryczne – czynniki środowiskowe

2.1.3 Koń w hipoterapii

2.1.4 Elementy ruchu konia

2.1.5 Analiza ruchu konia

2.1.6 Terapeutyczny dialog ruchowy człowieka z koniem

2.1.7 Koń i bodźce sensoryczne

2.1.8 Koń a procesy intelektualne

2.2 Koń do terapii

2.2.1 Właściwości psychiczne (Interieur)

2.2.2 Pokrój (Exterieur)

Typ budowy

Schemat budowy konia do hipoterapii

Chód

2.2.3 Koń jako medium

2.2.4 Stopień dojrzałości

Wiek

Wielkość konia

Wyszkolenie i wychowanie

2.2.5 Praca z koniem do terapii

2.2.6 Dobór konia do pacjenta

2.2.7 Dobór zadań do konia

3 Hipoterapia w praktyce

3.1 Warunki umożliwiające fizjoterapię na koniu

Pacjent

Zalecenie

Wskazania

Przeciwwskazania

Terapia dzieci i dorosłych

Terapia wstępna - przygotowanie do przeprowadzenia

fizjoterapii na koniu

Uzgodnienia w związku z równolegle prowadzoną fizjoterapią

Informowanie pacjenta

3.1.2 Zespół terapeutyczny

Fizjoterapeuta

Terapeuta towarzyszący i pomocnik

Osoba prowadząca konia

3.1.3 Koń

Przygotowanie

Wyposażenie

Sposoby prowadzenia konia

Obciążalność konia

3.1.4 Środki bezpieczeństwa

Pacjent

Sprawdzenie konia i jego uprzęży

Miejsce prowadzenia terapii

Ochrona ubezpieczeniowa

3.2 Przeprowadzenie hipoterapii/fizjoterapii na koniu

3.2.1 Koń

3.2.2 Sposoby prowadzenia konia

3.2.3 Transfer

Dosiadanie konia

Zsiadanie z konia

3.2.4 Dosiad jako pozycja wyjściowa

Dosiad bez siodła

Dosiad w siodle

Dosiad bez strzemion

Dosiad ze strzemionami

           Asekuracja z góry / terapeuta siedzi za dzieckiem

Pas podtrzymujący

Pozycja wyjściowa

3.2.5 Neurofizjologiczna stymulacja ruchowa

Funkcje i struktury ciała ICF

Podejście neuromotoryczne

Koordynacja tułowia

Pozycja głowy

Funkcje kończyn

Pozycje korekcyjne / zmiany postawy

Oddychanie

3.2.6 Neurobiologiczno-fizjologiczna stymulacja aktywności ICF

Podejście sensomotoryczne

Integracja sensoryczna

Postrzeganie ciała

Postrzeganie zmysłowe

Pomoce do ćwiczeń i zabaw

3.2.7 ICF – Partycypacja i czynniki środowiskowe

Podejście psycho- i socjomotoryczne

Uwaga

Emocje

Motywacja

Interakcja

3.2.8 Czas trwania terapii

3.2.9 Zróżnicowanie terapii dzieci i dorosłych

3.2.10 Dokumentacja

3.3 Fizjoterapia na koniu jako częste wskazanie w zaburzeniach

układu motorycznego kontrolowanego przez centralny układ

nerwowy

3.3.1 Mózgowe porażenie dziecięce

Fizjoterapia na koniu u dzieci z mózgowym porażeniem

dziecięcym (MPDz)

Prowadzenie terapii na różnych płaszczyznach u dzieci z

mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz)

Lista kontrolna dla fizjoterapii na koniu dla dzieci z z

mózgowym porażeniem dziecięcym

Przykłady leczenia metodą fizjoterapii na koniu dzieci z

zaburzeniami ruchu o podłożu neurologicznym

          Benjamin

Katrin

Desiree

Anita

Martin

Sebastian

Daniel

Skutki mózgowego porażenia dziecięcego (MPDz) u osób

dorosłych Minimalne dysfunkcje mózgowe – syndrom

hiperaktywności

3.3.2 Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex)

Prowadzenie terapii wieloprofilowej u pacjentów ze

stwardnieniem rozsianym (SM)

3.3.3 Następstwa schorzeń neurotraumatycznych/urazów

czaszkowo-mózgowych

Urazy czaszkowo-mózgowe

Porażenie poprzeczne

Tetraplegia

3.3.4 Udar mózgu

3.3.5 Rozwojowe, pozapalne lub zwyrodnieniowe uszkodzenia

nerwów

Rozszczep kręgosłupa (spina bifida)

Dysmelia - wrodzone nieprawidłowości budowy kończyn

Kręcz szyi (Torticollis spasmodicus)

Polineuropatia

Choroba Parkinsona (morbus Parkinsoni)

Choroby neuromięśniowe

4 Informacje o kursach szkoleniowych

4.1 Specjalistyczne doskonalące kursy hipoterapii dla

fizjoterapeutów

4.2 Kursy specjalistyczne dla pedagogów i psychologów w zakresie

pedagogicznej jazdy konnej i woltyżerki

4.3 Kursy specjalistyczne dla instruktorów sportowej jazdy konnej

osób niepełnosprawnych

Literatura

Słowniczek

Indeks

Hipoterapia. Fizjoterapia na koniu i przy koniu
Kup teraz! 89,00 PLN