Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodziców z dzieckiem niepełnosprawnym
13 sierpnia 2015
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko do korzystania z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

"Z usług mogą skorzystać rodziny zamieszkałe w Krakowie, w których wychowywane jest przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne. Pomoc adresowana jest do rodzin z dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz do rodzin z dziećmi do 25 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Celem tej formy wsparcia jest zniwelowanie negatywnego wpływu niepełnosprawności dziecka na kształtowanie relacji pomiędzy członkami rodziny oraz na funkcjonowanie rodziny w otoczeniu społecznym.

Zakres pomocy jest dostosowywany do indywidualnych, szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności dziecka. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania i prowadzą je specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, pracownik socjalny. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są między innymi poprzez:

  • wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka niepełnosprawnego niezbędnych do samodzielnego życia - kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, leczenia, rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, wspieranie w codziennych czynnościach życiowych
  • wspieranie i trening rodziny w zakresie wspomagania procesu leczenia
  • treningi dotyczące pielęgnacji dziecka, podawania leków, zachowania terminów badań, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych
  • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych
  • ułatwianie rodzinie dostępu do edukacji i kultury
  • kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka niepełnosprawnego."

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę MOPS (TU)