Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Specjalny zasiłek opiekuńczy a świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy a świadczenie pielęgnacyjne
02 grudnia 2021

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 • Kwota 620,00 zł,
 • Przysługuje spokrewnionemu opiekunowi dorosłej osoby niepełnosprawnej, który zrezygnował z pracy w celu zapełnienia ciągłej opieki nad tą osobą,
 • Odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • Kryterium dochodowe – łączny dochód rodziny opiekuna i rodziny osoby wymagającej opieki nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł netto na osobę,
 • Przyznawany na okres zasiłkowy tj. od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego,
 • Dodatkowo automatycznie po przyznaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, opiekunowi wypłacany jest dodatek opiekuńczy w wysokości 500,00 zł.

Wniosek należy złożyć:

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa

30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18

Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych w lokalizacjach:

 1. Stachowicza 18, pn-pt 07:40 – 18:00, tel. 12 616 50 09,
 2. Zgody 2, pn-pt 07:40-15:30, tel. 12 616 87 29, 12 616 87 98

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 • Kwota 1971,00 zł,
 • Brak kryterium dochodowego,
 • Przysługuje spokrewnionemu opiekunowi, który zrezygnował z pracy z celu zapewnienia ciągłej opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • Odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • NIEKONSTYTUCYJNE ZAPISY różnicujące moment powstania niepełnosprawności przed 18. rokiem życia i przed 25. rokiem życia w przypadku nauki w szkole lub w szkole wyższej,
 • W przypadku odmowy przyznania prawa, należy się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Krakowskiego Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa,
 • Wypłata w momencie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego następuje od daty złożenia wniosku w Krakowskim Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa.

Wniosek należy złożyć:

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa

30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18

Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych w lokalizacjach:

 1. Stachowicza 18, pn-pt 07:40 – 18:00, tel. 12 616 50 09,
 2. Zgody 2, pn-pt 07:40-15:30, tel. 12 616 87 29, 12 616 87 98

Różnice pomiędzy specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, a świadczeniem pielęgnacyjnym