Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Spotkania grupy wsparcia
Spotkania grupy wsparcia
26 kwietnia 2010
Co tydzień w czwartek o godz. 17-tej spotykamy się w ramach grupy wsparcia, w trakcie prób dzieci z Teatru Kucyki, na Ul. Wrocławskiej 8A. Zajęcia prowadzi psycholog.

Spotkania podzielone są na dwa bloki. Najpierw spotykamy się w grupie przez 45 minut. Następne 45 minut zarezerwowane jest dla spotkań indywidualnych, w trakcie których rodzice mogą zasięgnąć porad indywidualnych psychologa. Podczas spotkań grupowych omawiane są bieżące problemy, z którymi borykają się rodzice naszych podopiecznych, ale także bardziej ogólne zagadnienia dotyczące wychowania i rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Udzielane są także porady np. jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, jakie prawa przysługują dzieciom w placówkach edukacyjnych i inne. Informacje dotyczące poszczególnych zagadnień będą umieszczane w tym dziale. Zachęcamy do korzystania z porad.