Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Spotkania konsultacyjne
Spotkania konsultacyjne
19 maja 2009
Członkowie zespołu konsultantów Fundacji sprawują opiekę nad pacjentami Ośrodka Terapii oraz przeprowadzają badania konsultacyjne dzieci niepełnosprawnych głównie z regionu południowo-wschodniej Polski.

Spotkania konsultacyjne mają na celu ocenę stanu dziecka i wskazanie najlepszych metod terapii dla niego oraz wytyczenie indywidualnej ścieżki terapeutycznej. Co jakiś czas zespół konsultantów modyfikuje ją, dostosowując do potrzeb pacjenta.

W skład zespołu konsultantów Fundacji wchodzą:

  • dr nauk medycznych - pediatra ze specjalizacją rehabilitacji medycznej i hipoterapii, nauczyciel NDT-Bobath
  • dr n. med. - chirurg-ortopeda
  • mgr rehabilitacji ruchowej
  • hipoterapeuta
  • psycholog
  • pedagog

 

Zadaniem zespołu specjalistów jest:

  • określanie indywidualnych wskazań i przeciwwskazań do zajęć, w tym hipoterapii dla poszczególnych pacjentów
  • formułowanie indywidualnych programów terapii
  • systematyczna kontrola i ocena stanu zdrowia oraz postępów w rozwoju pacjentów
  • nadzór nad pracą terapeutów.