Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Sprawdź, jak dojedziesz do naszej nowej siedziby samochodem
Sprawdź, jak dojedziesz do naszej nowej siedziby samochodem
27 czerwca 2013
Od 1 lipca wszystkie zajęcia prowadzone przez naszą fundację (prócz hipoterapii) odbywają się w nowej siedzibie organizacji, tj. w lokalu przy ul. Dunajewskiego 5/29 Sprawdźcie, w jaki sposób można dotrzeć do nas samochodem.

Podróżujesz samochodem? Pamiętaj o strefie! Kamienica, w której znajduje się siedziba Fundacji Hipoterapia jest w strefie B. W związku z czym warto przygotować się na wszelkie konsekwencje, które wynikają z nowej lokalizacji.

O czym trzeba pamiętać? Strefa B to strefa zamieszkania, w obrębie której mogą się poruszać posiadacze specjalnych identyfikatorów (zazwyczaj mieszkańcy oraz uprawnione osoby niepełnosprawne), a także uczestnicy drogowi strefy A. Ponadto wolno jechać z prędkością nie większą niż 20km/h i parkować wyłącznie w oznaczonych miejscach.

Co zrobić, by móc przejechać i zaparkować w strefie samochodem?

Karta Parkingowa - jest wydawana przez Wydział Świadczeń Socjalnych, Referat ds. Pomocy Społecznej, Kraków ul. Stachowicza 18, pok. 106, tel. 12-616-50-29

Kartę parkingową można otrzymać wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Karta parkingowa nie jest wydawana na podstawie orzeczeń ZUS, MSWiA, MON, KRUS.

Posiadacz karty:

  • ma prawo do bezpłatnego parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych tzw. kopertach
  • ma prawo do przejazdu przez strefę – jeżeli pod znakiem drogowym umieszczona jest tabliczka zezwalająca na wjazd osobom niepełnosprawnym
  • ma prawo postoju w określonych godzinach, które są podane pod znakiem. Dla przykładu wjazd na Rynek Główny jest możliwy w godzinach 18-20 oraz 6-12.

Abonament Parkingowy - abonament jest wydawany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Biuro Strefy Płatnego Parkowania ul. Kalwaryjska 35 w godz. 8.00 do 18.00, tel. 12-252-52-04.

Abonament jest wydawany na podstawie orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu upośledzenie narządu ruchu (kod 05-R) lub z tytułu chorób neurologicznych (kod 10-N), wydawanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności.

W przypadku rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia o niepełnosprawności potwierdzonej w orzeczeniu o niepełnosprawności, która to osoba wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego rehabilitacji i edukacji wymagana jest decyzja lub zaświadczenie z Sądu Opiekuńczego o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Stawki za parkowanie

Osoby niepełnosprawne, posiadające ważną kartę parkingową wydaną przez właściwy organ, na wyznaczonych znakami drogowymi miejscach (kopertach dla osób niepełnosprawnych) będą mogły parkować bezpłatnie – a więc bez wnoszenia opłaty za postój. Poza miejscami wyznaczonymi jw., osoby niepełnosprawne zobowiązane są do wniesienia stosownej opłaty lub posiadania ważnego abonamentu postojowego typu „N", którego stawka opłaty to 2,50 zł miesięcznie.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie: https://zikit.krakow.pl/strefa-platnego-parkowania

Przed kaminicą przy ul. Dunajewskiego 5 znajduje się pięć stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych (koperty).