Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > "Sztuka - Terapia - Życie - wsparcie dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem"
"Sztuka - Terapia - Życie - wsparcie dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem"
26 września 2017
czyli bezpłatne warsztaty artystyczne, terapeutyczne, rewalidacyjne i relaksacyjne

Projekt „SZTUKA – TERAPIA - ŻYCIE - wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem” EDYCJA II  - jest organizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białopradnickiego i polega na wsparciu rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w codziennym trudzie wychowawczym. Celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych oraz rodziców i opiekunów poprzez zorganizowanie cyklu profesjonalnych i efektywnych zajęć artystycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

Zajęcia w formie warsztatów, spotkań i ćwiczeń poprowadzą specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagodzy, psychologowie oraz instruktorzy zajęć artystycznych. Wartością dodaną będzie m.in. rozwinięcie kompetencji społecznych osób biorących udział w projekcie, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, empatii i asertywności. Rodzice i opiekunowie nauczą się m.in. redukować napięcie emocjonalne spowodowane sytuacją rodzinną, będą mogli także rozwijać swoje zdolności artystyczne i wykorzystywać własne zasoby a także zdobyć wiedzę na temat możliwości terapii dziecka
i wybranych technik terapeutycznych.

Projekt zakłada cykl 5-ciu 2-godzinnych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz
w tym samym czasie zajęć dla ich rodziców/opiekunów. 

Zapisy trwają! Liczba miejsc ograniczona.

Terminy, miejsce i zapisy:

 

  • Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, ul.Białoprądnicka 3Zajęcia - soboty – godz. 10.00- 12.00 – 14X, 21X, 28X, 4XI, 18XI
    Zapisy: 609 939 177, 12 420 49 62, narzeczdwroku@gmail.com
  • Klub Kultury Paleta, ul. Wrocławska 91Zajęcia - soboty - godz. 10.00- 12.00 - 14X, 21X, 28X, 4XI, 18XI
    Zapisy: 12 623 78 05 w godz. 15.00 – 19.00, paleta@dworek.eu
  • Klub Kultury Mydlniki ul. Balicka 289Zajęcia - piątki – godz. 18.00-20.00 - 6X, 13X, 20X, 27X, 17 XI
    Zapisy: 12 637 97 12, 533 356 008, mydlniki@dworek.eu

Pełny harmonogram zajęć dostępny będzie na stronie www.dworek.eu

Koordynator projektu: Dorota Halberda, tel. 12 420 49 62, narzeczdworku@gmail.com
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białoprądnickiego
PARTNERZY: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Klub Kultury Paleta, Klub Kultury Mydlniki

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Informacje: www.dworek.eu oraz na profilu FB Stowarzyszenia:
https://www.facebook.com/stowarzyszenieNaRzeczDworkuBialopradnickiego/?fref=ts