Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
07 czerwca 2013

Terapia pedagogiczna (dawniej; reedukacja lub zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.

Terapię pedagogiczną w Fundacji prowadzi doświadczony pedagog specjalny. Indywidualne zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 45 minut. 

 

Dla kogo zajęcia?

Dla dzieci z problemami neurologicznymi, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, problemami szkolnymi wynikającymi z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka.

 

Kiedy?

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku. Godziny zajęć ustalane są indywidulanie z rodzicami pacjentów.

 

Gdzie?

Zajęcia prowadzone są w siedzibie fundacji znajdującej się przy ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie (wejście przez podwórko).

 

Zapisz dziecko na zajęcia!