Pomagam
Terapia z użyciem cyfrowych technologii
Strona główna>Centrum Nowoczesnych Terapii>Terapia z użyciem cyfrowych technologii
Terapie z użyciem cyfrowych technologii

DrOmnibus zawiera aplikacje na tablety wraz z systemem śledzenia postępów dziecka dające możliwość prowadzenia działań w każdym miejscu – w tym w trakcie zajęć z terapeutą oraz w domu dziecka.

To połączenie tego, co najlepsze w świecie terapii i technologii, mobilne narzędzie najwyższej jakości cechujące się wysoką atrakcyjnością wizualną i skutecznością we wspieraniu tradycyjnych metod terapeutycznych.

7000 zadań (36 gier) uczących dzieci ze spektrum autyzmu (ASD) rozróżniać emocje, kolory, kształty, cyfry, zwierzęta i wiele innych kategorii. Zadania są oparte o Applied Behavioral Analysis (ABA) i pozwalają rozwijać kluczowe zdolności, takie jak umiejętności językowe, koncentrację czy rozumienie

Dla kogo zajęcia?
Kompleksowe narzędzie do wspierania terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju i/lub zachowania (w tym autyzm, Zespół Downa, ADHD, porażenie mózgowe)
Wmarunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter)