Pomagam
Fizjoterapia - rehabilitacja ruchowa

Kompleksowe zajęcia fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne.

Ćwiczenia rehabilitacyjne wykorzystujące elementy metody NDT-Bobath, SI i inne
Zajęcia fizjoterapii dla dzieci niepełnosprawnych wpływają pozytywnie na normalizację napięcia mięśniowego, mobilność, dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych, w tym budowanie i uzyskiwanie wzorca prawidłowej postawy, prawidłowe przenoszenie ciężaru ciała oraz profilaktykę i zabezpieczenie przed deformacjami.
Dla kogo zajęcia?
Dla dzieci z problemami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszelkimi problemami ortopedycznymi oraz z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

KIEDY
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA
GODZINY USTALANE INDYWIDUALNIE
GDZIE
KRAKÓW
ul. Dunajewskiego 5/29
(oficyna, wejście D, parter)