Pomagam
Hipoterapia

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.

Hipoterapia to jedna z form rehabilitacji wieloprofilowej
Definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym.
Dzięki hipoterapii m.in. kodowany jest w mózgu prawidłowy wzorzec ruchu miednicy podczas chodu, normalizowane napięcie mięśniowe, doskonalona równowaga, koordynacja, orientacja w przestrzeni i poczucie rytmu oraz redukowane są skutki zaburzeń emocjonalnych.
Fundacja Pełna Życia (dawniej Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych) jest najstarszą ogólnopolską organizacją propagującą hipoterapię, w tym realizującą szkolenia hipoterapeutów.
Dla kogo zajęcia?
Dla dzieci z problemami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszelkimi problemami ortopedycznymi, dla dzieci z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespół Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, problemami szkolnymi wynikającymi z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka oraz dostarczenie wypełnionego przez lekarza prowadzącego skierowania na zajęcia.

Pobierz skierowanie

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w hali przy
ul. Kobierzyńskiej 175a w Krakowie
– wewnątrz budynku lub w przypadku ładnej pogody na terenie go okalającym.