Pomagam
Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapeuci pracują z poszanowaniem prywatności i intymności osoby, z którą prowadzą zajęcia.

Pomagamy wykorzystać cały potencjał
Psychoterapia pomaga dzieciom stawać na wysokości trudnych zadań, jakie wiążą się z niepełnosprawnością. Jednak dzieci niepełnosprawne oprócz problemów zdrowotnych mają również podobne kłopoty jak inne dzieci. Oto przykładowe obszary współpracy psychologa z dziećmi i młodzieżą:
  • nadpobudliwość ruchowa
  • trudności w koncentracji
  • problemy z agresją
  • zaniżone poczucie wartości
  • lęki
  • relacje z rówieśnikami
  • sytuacja rodzinna
Dla kogo zajęcia?
Dla dzieci z problemami neurologicznymi, z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicą, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania, problemami szkolnymi wynikającymi z zaburzeń integracji zmysłów i typu dyslektycznego.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter).