Pomagam
Trening umiejętności społecznych w parach

Trening społeczny w parach, który daje okazję do doświadczania pierwszych kontaktów rówieśniczych i społecznych, kształtuje samokontrolę emocjonalną, rozwija empatię oraz umiejętność wspólnego działania.

Trening społeczny w parach

Twoje dziecko ma problemy z własnymi emocjami, źle reaguje na otoczenia i świat zewnętrzny, nie potrafi współpracować z innymi ludźmi?

Trening społeczny pomoże rozwinąć u niego odpowiednie umiejętności. Pomaga właściwie reagować na swoje emocje, komunikować się z innymi ludźmi oraz współpracować w grupie. Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Na czym polega trening?

Pacjenci dobierani są w pary i realizują pod czujnym okiem terapeuty scenariusze dostosowane indywidualnie do ich możliwości i potrzeb. Wspólnie analizują swoje zachowania i odczucia, by lepiej siebie zrozumieć i nauczyć się panować nad swoimi emocjami. Terapeuta modyfikuje na bieżąco przebieg terapii, by przebiegała ona efektywnie i była dostosowana do stanu pacjenta.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji
znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter)
w dobrze wyposażonej salce.