Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Transport dla osób z niepełnosprawnościami w Krakowie
Transport dla osób z niepełnosprawnościami w Krakowie
02 sierpnia 2018

Przewozem osób niepełnosprawnych zajmuje się na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków firma Radio Taxi „Partner”. Zamawianie przewozu odbywa się bezpośrednio w Radio  Taxi „Partner” pod numerami telefonów: 196-33 lub 196-88 lub 800 33 96 33.

Przewozy w godz. 6.00-22.00 można zamawiać na bieżąco lub z wyprzedzeniem. Zamawiając przewóz na bieżąco należy liczyć się z sytuacją, że w danym terminie nie będzie wolnych samochodów i nie będzie możliwości realizacji zlecenia. Wykonawca ma obowiązek zrealizować przewóz osoby niepełnosprawnej w godzinach 22.00 – 6.00 w przypadku, kiedy przewóz zostanie zamówiony z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Prawo do korzystania z dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków przewozu mają osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków i posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Uprawniające orzeczenia stopnia niepełnosprawności.

Orzeczenia wydane przed 1 stycznia 1998 r. i zaliczające do jednej z poniższych grup inwalidztwa: Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS Orzeczenia Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności Orzeczenia rentowe dla rolników KRUS
I grupa inwalidztwa Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji Znaczny stopień niepełnosprawności Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego
II grupa inwalidztwa Całkowita niezdolność do pracy Umiarkowany stopień niepełnosprawności -

Prawo do korzystania z dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków przewozu osób niepełnosprawnych mają także dzieci posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Cennik opłat ponoszonych przez osoby niepełnosprawne:

Obowiązuje opłata za przewóz tj. jazdę, z co najmniej jedną uprawnioną osobą niepełnosprawną wg stawek:

 • w godz. 6.00 – 22.00   we wszystkie dni tygodnia:
  część stała opłaty – 3,00 zł
  część zmienna opłaty: za każdy rozpoczęty kilometr przewozu 1,20 zł
 • w godz. 22.00 – 6.00   we wszystkie dni tygodnia:
  część stała opłaty 3,00 zł
  część zmienna opłaty: za każdy rozpoczęty kilometr przewozu 1,80 zł
 • Opłata za postój samochodu:
  proporcjonalnie do czasu trwania postoju, według stawki 10,00 zł/godz.

Ważne: Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do bezpłatnego przejazdu na trasie.

Cennik obowiązujący dla osób bez możliwości dofinansowania (bez orzeczenia o niepełnosprawności):

 • Opłata początkowa 7 zł
 • Taryfa I  – 2,30 zł/km – od godz. 6-22 od poniedziałku- soboty
 • Taryfa II  – 3,50 zł/km – od godz. 22-6 oraz w niedzielę i święta
 • Jazda poza granicami administracyjnymi Krakowa:
 • Taryfa III  – 4,60 zł/km – od godz. 6-22 od poniedziałku- soboty
 • Taryfa IV  – 7,00 zł /km- od godz. 22-6 oraz w niedzielę i święta

Taxi Bus Kraków

 • Ceny przejazdów z TAXY BUS KRAKÓW na terenie Krakowa zgodnie z taryfikatorem
 • Opłata za jedną godzinę postoju wynosi 35 zł we wszystkich taryfach.
 • Opłata początkowa wynosi 7 zł.

Objaśnienie obowiązujących taryf:

 • Taryfa I – 2,30 zł/km obowiązuje w dni powszednie w granicach administracyjnych Krakowa między godziną 6:00 a 22:00.
 • Taryfa II – 3,50 zł/km obowiązuje w dni świąteczne (niedziele i święta) przez całą dobę w granicach administracyjnych Krakowa, w dni powszednie pomiędzy godziną 22:00 a 6:00.
 • Taryfa III – 4,60 zł/km obowiązuje w dni powszednie od 6:00 do 22:00 poza granicami administracyjnymi miasta.
 • Taryfa IV – 7,00 zł/km obowiązuje w dni świąteczne całą dobę, a w dni powszednie pomiędzy godziną 22:00 a 6:00 poza granicami administracyjnymi miasta.

Dojazd do klienta na terenie Krakowa (w granicach pierwszej strefy) jest bezpłatny.

W ramach oferty możliwy przewóz osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju transport wykonywany specjalnie przystosowanymi komfortowymi i bezpiecznymi samochodami. Świadczone przez nas usługi odbywają się w systemie „od drzwi do drzwi” – „door to door”. W ramach tej usługi pomoc osobie niepełnosprawnej w pokonaniu drogi do samochodu i w dotarciu do miejsca docelowego.

Cennik transportu osób niepełnosprawnych ustalany indywidualnie. Ostateczna cena będzie uzależniona od rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów oraz czasu postoju.

Kontakt

Radio Taxi „Partner”
http://www.taxi-partner.krakow.pl
br@radiotaxipartner.pl
Telefon: (12) 196-33 lub (12) 196-88 lub 800 33 96 33.

Taxi Bus Kraków
https://taxibuskrakow.pl
taxi@taxibuskrakow.pl
Telefon: +48 12 345 47 61

Transport osoby niesamodzielnej w ramach projektu WSPORNIK

 • Bezpłatny transport dla osób niesamodzielnych będących mieszkańcami Krakowa zapisanymi do projektu,
 • Transport realizowany jest od pn-nd od 06:00-22:00 w granicach Gminy Miejskiej Kraków w dowolnym celu,
 • Usługa nie przewiduje zniesienia i wniesienia osoby niesamodzielnej,
 • Transport należy zgłosić minimum 3 dni robocze wcześniej,
 • Każdy transport jest punktowany, o pierwszeństwie do transportu decyduje większa ilość punktów,
 • Więcej informacji u Doradców projektu pod numerami telefonu:
  • +48 882 100 615

  • +48 882 022 536

  • +48 882 055 848