Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Wasz 1% w 2011 roku
Wasz 1% w 2011 roku
19 lutego 2013
Dzięki Państwa pomocy w ramach przekazania 1% za rozliczenie 2011 roku udało się nam pomóc wielu dzieciom.


Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i przekazanie nam 1% podatku za 2011 rok
- otrzymaliśmy 134 047,99 zł.
Podziękowania kierujemy do wszystkich Ofiarodawców, którzy włączyli się w akcję przekazywania
1% podatku; jesteśmy świadomi, że nasza działalność nie byłaby możliwa bez Państwa życzliwości,
sympatii i wsparcia.
Dzięki otrzymanym środkom możemy uzupełnić brakujący wkład finansowy Fundacji do
realizowanych grantów, obejmujących terapeutyczną działalność Fundacji.
Państwa hojność owocuje codziennymi zajęciami dla 80 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży:
hipoterapii, fizjoterapii, terapii pedagogicznej i logopedii oraz terapii przez sztukę, prowadzonej w
ramach Integracyjnej Grupy Teatralnej „Kucyki”
Jesteśmy bardzo dumni z rosnącej liczby przyjaciół, którzy chcieli nam pomóc w realizacji naszych
zadań statutowych.
W tym roku kwota przekazanego podatku na rzecz naszej Fundacji wyniosła 134 047,99 zł i jest
wyższa od wpłat w ubiegłym roku.
34 % całej zgromadzonej sumy (czyli 46 500,50 zł), to wpływy od podatników z określonym
wskazaniem imiennym odbiorcy wpłaty - łącznie na potrzeby 23 konkretnych dzieci z grona
wszystkich podopiecznych Fundacji.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę o przekazaniu zadeklarowanych imienne kwot dla wskazanych dzieci
z przeznaczeniem na najpilniejsze cele określone przez ich rodziców (najczęściej zakupy sprzętu
rehabilitacyjnego oraz pokrycie kosztów terapii poza ośrodkiem Fundacji).
Pozostałą kwotę wpłat, czyli 87.547,49 zł Fundacja przeznacza na uzupełnienie kosztów terapii
wszystkich naszych podopiecznych i tym samym realizację założonych celów statutowych, służących
poprawie jakości życia dzieci niepełnosprawnych.
W ciągu 2012 r. dzięki pozyskanym sponsorom, ale także z wpłat 1% Fundacja zrealizowała szereg
prac remontowych i inwestycyjnych w obiekcie krytej ujeżdżalni, łącznie na kwotę 184 tys. zł.
(oczyszczanie, karczowanie i równanie terenu, nowa nawierzchnia jeździecka, konstrukcja nośna
dachu, pokrycie dachowe, nowe okna, brama wjazdowa, malowanie ścian wewnętrznych, montaż
zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacja elektryczna i oświetleniowa, ubezpieczenie).
W najbliższym czasie zostaną zainstalowane czujniki ruchu umożliwiające pełny nadzór obiektu.
Przy pomocy wolontariuszy wykonano także kilkadziesiąt godzin prac porządkowych oraz
pomocniczych wewnątrz i wokół budynku.
Dzięki tym wszystkim staraniom obiekt ujeżdżalni zmienił się nie do poznania...
Nadal szukamy środków, które umożliwią nam pilne dokończenie niezbędnych prac adaptacyjnych
krytej hali do hipoterapii, bez których trudno będzie bezpiecznie i komfortowo prowadzić zajęcia:
– uzupełnienie zbyt płytkiej nawierzchni jeździeckiej
– wycinka trzech drzew bezpośrednio zagrażających budynkowi
– wynajęcie i serwis przenośnej toalety dla osób niepełnosprawnych (ponad 300 zł /miesiąc)
– tynkowanie oraz malowanie 250 m² ścian wewnętrznych
– ocieplenie hali z zewnątrz
– szatnia dla terapeutów.
W przyszłości Fundacja chciałaby zrealizować pełne zaplecze socjalne hali, uwzględniające potrzeby
osób niepełnosprawnych, w tym poczekalnię, wc, a także ścieżki dojazdowe.
Jeszcze raz wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do wsparcia Fundacji
również w przyszłości oraz polecania nas swoim znajomym

Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i przekazanie nam 1% podatku za 2011 rok - otrzymaliśmy 134 047,99 zł.

 

 

Podziękowania kierujemy do wszystkich Ofiarodawców, którzy włączyli się w akcję przekazywania 1% podatku; jesteśmy świadomi, że nasza działalność nie byłaby możliwa bez Państwa życzliwości, sympatii i wsparcia.

 

Dzięki otrzymanym środkom możemy uzupełnić brakujący wkład finansowy Fundacji do realizowanych grantów, obejmujących działalność terapeutyczną i prowadzenie programu kompleksowej terapii dzieci niepełnosprawnych.
 

Państwa hojność owocuje codzienną terapią dla 80 niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży: zajęciami hipoterapii, fizjoterapii, terapii pedagogicznej i logopedii, psychoterapii oraz terapii przez sztukę, prowadzonej wramach Integracyjnej Grupy Teatralnej „Kucyki”
 

Jesteśmy bardzo dumni z rosnącej liczby przyjaciół, którzy chcieli nam pomóc w realizacji naszych zadań statutowych.
 

W tym roku kwota przekazanego podatku na rzecz naszej Fundacji wyniosła 134 047,99 zł i jest wyższa od wpłat w ubiegłym roku.

 

34 % całej zgromadzonej sumy (czyli 46 500,50 zł), to wpływy od podatników z określonym wskazaniem imiennym odbiorcy wpłaty - łącznie na potrzeby 23 konkretnych dzieci     z grona wszystkich podopiecznych Fundacji.


Zarząd Fundacji podjął uchwałę o przekazaniu zadeklarowanych imienne kwot dla wskazanych dzieci    z przeznaczeniem na najpilniejsze cele określone przez ich rodziców (najczęściej zakupy sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrycie kosztów terapii poza ośrodkiem Fundacji).

 

Pozostałą kwotę wpłat, czyli 87.547,49 zł Fundacja przeznacza na uzupełnienie kosztów terapii wszystkich naszych podopiecznych i tym samym realizację założonych celów statutowych, służących poprawie jakości życia dzieci niepełnosprawnych.

 

W ciągu 2012 r. dzięki pozyskanym sponsorom, ale także z wpłat 1% Fundacja zrealizowała szereg prac remontowych i inwestycyjnych w obiekcie krytej ujeżdżalni, łącznie na kwotę 184 tys. zł. (oczyszczanie, karczowanie i równanie terenu, nowa nawierzchnia jeździecka, konstrukcja nośna dachu, pokrycie dachowe, nowe okna, brama wjazdowa, malowanie ścian wewnętrznych, montaż zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacja elektryczna i oświetleniowa, ubezpieczenie). W najbliższym czasie zostaną zainstalowane czujniki ruchu umożliwiające pełny nadzór obiektu.

 

Przy pomocy fantastycznych wolontariuszy wykonano także kilkadziesiąt godzin prac porządkowych oraz pomocniczych wewnątrz i wokół budynku. Dzięki tym wszystkim staraniom obiekt ujeżdżalni zmienił się nie do poznania...

 

Nadal szukamy środków, które umożliwią nam pilne dokończenie niezbędnych prac adaptacyjnych krytej hali do hipoterapii, bez których trudno będzie bezpiecznie i komfortowo prowadzić zajęcia:

 

– uzupełnienie zbyt płytkiej nawierzchni jeździeckiej

– wycinka trzech drzew bezpośrednio zagrażających budynkowi

– wynajęcie i serwis przenośnej toalety dla osób niepełnosprawnych (ponad 300 zł /miesiąc)

– tynkowanie oraz malowanie 250 m² ścian wewnętrznych

– ocieplenie hali z zewnątrz

– szatnia dla terapeutów.
 

W przyszłości Fundacja chciałaby zrealizować pełne zaplecze socjalne hali, uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym poczekalnię, wc, a także ścieżki dojazdowe.

 

Jeszcze raz wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do wsparcia Fundacji również w przyszłości oraz polecania nas swoim znajomym.