Pomagam
Opieka wytchnieniowa

Prowadzimy dwa projekty bezpłatnej opieki wytchnieniowej, skierowane do mieszkańców Krakowa.
Opiekunowie osób niesamodzielnych otrzymują indywidualne, kompleksowe wsparcie informacyjne oraz porady specjalistów min. psychologa, lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, pracownika socjalnego i doradcy. Oferujemy też indywidualne szkolenia dotyczące pielęgnacji i opieki nad chorymi, a także fizjoterapię, grupę wsparcia oraz transport po mieście.
Najważniejszym wsparciem dla opiekunów jest bezpłatna usługa opieki odciążeniowej, świadczona w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych - Projekt prowadzony jest przez Fundację Pełną Życia jako zadanie zlecone przez Miasto Kraków.

Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów
Projekt realizowany przez Fundację Pełną Życia w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Oba projekty mają wspólne fundamenty, jednak Krakowskie Centrum zajmuje się głównie jednorazową pomocą interwencyjną, natomiast w projekcie Wspornik uczestnicy otrzymują wsparcie cyklicznie i są pod stałą opieką dostępnych specjalistów.

Kontakt

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów
Osób Niesamodzielnych, os. Szkolne 14, 31-976 Kraków
tel: (+48) 512 36 19 39, (+48) 512 36 18 98, (+48) 510 74 26 69
www.wsparciekrakow.pl, mail: kontakt@wsparciekrakow.pl

WSPORNIK - Punkt Wsparcia Opiekunów
ul. Skawińska 11/12, 31-066 Kraków
tel. (+48) 882 100 615 (+48) 882 022 536, (+48) 882 055 848
www.wspornik.org, mail: kontakt@wspornik.org