Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Wyłonienie wykonawcy
Wyłonienie wykonawcy
25 października 2019

W związku z postępowaniem na wyłonienie wykonawcy na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych w ramach zadania p.n.  REWALORYZACJA FORTU 52 1/2 S „SKOTNIKI” (SIDZINA) POPRZEZ REMONT I PRZEBUDOWĘ DAWNEGO BLOKU KOSZAROWO-BOJOWEGO WRAZ Z OTOCZENIEM I ZIELENIĄ FORTECZNĄ Drugie postępowanie informuję, że za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez Firmę Konserwatorską Piotr Białko Zabytki Malarstwa, Rzeźby, Architektury sp z o.o., z siedzibą przy ul. Ratajskiej 14, 30-608 Kraków, za cenę oferty 5 735 120,47 PLN brutto.