Pomagam
Wyniki egzaminu
29 czerwca 2010

Informujemy, że egzamin:

  • I pomoc medyczna - zaliczyli wszyscy zdający (brak wyniku p. Manoryk),
  • kultura fizyczna - zaliczyli wszyscy (ciągle jeszcze brak wyniku pracy p.p. K. Kuczko, A. Urbaniec, Manoryk),
  • rehabilitacja - zaliczyli wszyscy zdający,
  • hipoterapia - zaliczyli wszyscy zdający.

Czekamy na wyniki pozostałych prac. Szczegółową punktację prześlemy Państwu pocztą na adresy domowe natychmiast po otrzymaniu wszystkich wyników.