Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
26 czerwca 2018
Fundacja Hipoterapia poszukuje wykonawcy usługi informatycznej

Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w związku z koniecznością wyłonienia wykonawcy usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia platformy internetowej/strony internetowej wraz z zapewnieniem bieżącego utrzymania i rozwoju strony, opieką serwisową i gwarancyjną oraz usługą przeprowadzenia szkoleń dla pracowników zamawiającego, zaprasza do składania ofert.

 Szczegóły zamówienia znajdują się w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119774 

Niniejsze zapytanie składane jest w związku z realizacją projektu „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych”, współfinansowanego w ramach Poddziałania 9.2.2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.