Pomagam
Fizjoterapia - rehabilitacja ruchowa

Kompleksowe zajęcia fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne.

Ćwiczenia rehabilitacyjne wykorzystujące elementy metody NDT-Bobath, SI i inne
Zajęcia fizjoterapii dla dzieci niepełnosprawnych wpływają pozytywnie na normalizację napięcia mięśniowego, mobilność, dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych, w tym budowanie i uzyskiwanie wzorca prawidłowej postawy, prawidłowe przenoszenie ciężaru ciała oraz profilaktykę i zabezpieczenie przed deformacjami.
Dla kogo zajęcia?
Dla dzieci z problemami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, wszelkimi problemami ortopedycznymi oraz z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

KIEDY ?
Zajęcia prowadzone są
od poniedziałku do soboty.
Godziny zajęć ustalane
indywidulanie z rodzicami pacjentów.
GDZIE ?
Zajęcia prowadzone są w siedzibie Fundacji
znajdującej się przy
ul. Dunajewskiego 5/29 w Krakowie
(oficyna, wejście D, parter)
w dobrze wyposażonej salce rehabilitacyjnej.