Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > Omówienie warsztatów teatralnych grupy KUCYKI luty-czerwiec 2010 r.
Omówienie warsztatów teatralnych grupy KUCYKI luty-czerwiec 2010 r.
22 lipca 2010
Na temat nowej metody pracy Integracyjnej Grupy Teatralnej KUCYKI wypowiada się reżyser i opiekun artystyczny Pani Ziuta Zającówna.

Celem wprowadzenia nowej formy warsztatów dla starszej grupy było dostosowanie zajęć do potrzeb starszej młodzieży, która miała już bogate doświadczenia teatralne, uczestnicząc w przedstawieniach przez parę lat. Dotychczasowe doświadczenia w pracy z grupą dzieci przekonały nas o potrzebie zmiany formuły zajęć, by dać możliwość dzieciom pracy z wyobraźnią, tak by mogły same - w większym niż dotychczas stopniu - wpływać na postacie, które mają zagrać, oraz aby poprzez współpracę budowały spektakl, łącznie z powstającym tekstem.

Punktem wyjścia był „Mały Książę” Saint Exuper’ego. Poprzez wybór właśnie tego dzieła chcieliśmy skłonić do zajęcia się problemem relacji międzyludzkich, „obcości” i przyjaźni.

Mimo trudności w pracy spowodowanych chorobami dzieci i innymi okolicznościami, uważamy zdobyte doświadczenia za bardzo cenne. Dzieci wykazały się ogromną inicjatywą oraz kreatywnością, ujawniając swoje emocje, o co także chodziło w tej pracy. Zademonstrowały osobiste, głębokie zaangażowanie i próbę wyjścia poza ustalony schemat dotychczasowej pracy.