Pomagam
Zrealizowane projekty

Terapia-Wsparcie-Samodzielność

W ramach projektu prowadzone były następujące zajęcia:
  • Hipoterapia – 30-minutowe zajęcia, które kształtują umiejętność chodu wg prawidłowego wzorca, stanowią naturalny sposób integracji sensorycznej;
  • Trening społeczny w parach, który daje okazję do doświadczania pierwszych kontaktów rówieśniczych i społecznych;
  • Psychoterapia - zajęcia do 60-minut pozwalające mierzyć się z własną niepełnosprawnością, korygujące niepożądane i nieadekwatne zachowania, pomagające funkcjonować w rodzinie i w najbliższym otoczeniu;
  • Terapia pedagogiczno-logopedyczna – zajęcia do 60-minut, których celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju;
  • Fizjoterapia – zajęcia do 60-minut kształtujące prawidłowe wzorce ruchowe ;
  • Terapia przez sztukę - dwa zespoły wiekowe Integracyjnej Grupy Teatralnej KUCYKI, dające możliwość rozwoju poznawczego i emocjonalnego
Miejskie Centrum Informacji Społecznej

Podsumowując w tym roku 30 lat działalności Fundacji, chcemy opowiedzieć
o MCIS.

Miejskie Centrum Informacji Społecznej powstało dzięki inicjatywie m.in. Prezes Fundacji Pełnej Życia Aleksandry Włodarczyk, która aktywnie działała na rzecz powstania  punktu kompleksowego doradztwa w prowadzonej przez nią Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Dzięki badaniom zainicjowanym przez Komisję, w 2016 r wdrożono realizację pilotażowego projektu o nazwie Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych ("PION"). Współrealizacją projektu zajęła się wówczas Nasza Fundacja i Fundacja Matio.