Pomagam
Zrealizowane projekty

Terapia-Wsparcie-Samodzielność

W ramach projektu prowadzone były następujące zajęcia:
 • Hipoterapia – 30-minutowe zajęcia, które kształtują umiejętność chodu wg prawidłowego wzorca, stanowią naturalny sposób integracji sensorycznej;
 • Trening społeczny w parach, który daje okazję do doświadczania pierwszych kontaktów rówieśniczych i społecznych;
 • Psychoterapia - zajęcia do 60-minut pozwalające mierzyć się z własną niepełnosprawnością, korygujące niepożądane i nieadekwatne zachowania, pomagające funkcjonować w rodzinie i w najbliższym otoczeniu;
 • Terapia pedagogiczno-logopedyczna – zajęcia do 60-minut, których celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju;
 • Fizjoterapia – zajęcia do 60-minut kształtujące prawidłowe wzorce ruchowe ;
 • Terapia przez sztukę - dwa zespoły wiekowe Integracyjnej Grupy Teatralnej KUCYKI, dające możliwość rozwoju poznawczego i emocjonalnego
Miejskie Centrum Informacji Społecznej

Podsumowując w tym roku 30 lat działalności Fundacji, chcemy opowiedzieć
o MCIS.

Miejskie Centrum Informacji Społecznej powstało dzięki inicjatywie m.in. Prezes Fundacji Pełnej Życia Aleksandry Włodarczyk, która aktywnie działała na rzecz powstania  punktu kompleksowego doradztwa w prowadzonej przez nią Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Dzięki badaniom zainicjowanym przez Komisję, w 2016 r wdrożono realizację pilotażowego projektu o nazwie Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych ("PION"). Współrealizacją projektu zajęła się wówczas Nasza Fundacja i Fundacja Matio.

 

 Rewaloryzacja fortu 52 1/2 S Sidzina

Począwszy od 2015 realizowane były prace związane z generalnym remontem Fortu oraz rewitalizacją zabytkowej zieleni fortowej.

Głównym wykonawcą prac remontowych i konserwatorskich w Forcie był zespół specjalistów z Firmy Konserwatorskiej Piotra Białko

 

logo Firma konserwatorska Piotr Białko

Prace remontowe dawnych koszar zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną:

 • Projekt budowlany – Remontu i przebudowy dawnego bloku koszarowo-bojowego Fortu 52 1/2 S „Skotniki” (Sidzina) z budową instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewczej, wentylacji mechanicznej oraz elektrycznej…” – z dn. 15.11.2015 autorstwa Piotra Turkiewicza
 • Program prac konserwatorskich w dawnym bloku koszarowo-bojowym

Fortu 52 1/2 S „Skotniki” (Sidzina) – z dnia 15.11.2015 autorstwa Ryszarda Rolewicza

 • Pozwolenie konserwatorskie: Decyzja 162/17 z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie zmiany pozwolenia konserwatorskiego 709/15 z dnia 30.10.2015
 • decyzja nr 102/6740.2/2018 z dnia 26.01.2018 „Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych”.

W ramach realizacji zadania wykonano prace przy konserwacji oraz rekonstrukcji brakujących elementów wyposażenia fortu w zakresie elementów metalowych. Rekonstruowano m.in. kołpaki  wież strzelniczych i wieży obserwacyjnej, schody wewnętrzne do wieży obserwacyjnej i wybieżni, balustradę wejścia zachodniego fortu.

Prace rewitalizacyjne zieleni fortecznej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną:

 • Projekt zieleni – z 11.2015 autorstwa Marcina Gajdy
 • Projekt gospodarki drzewostanem – z 11.2015 autorstwa Marcina Gajdy
 • Pozwolenie konserwatorskie nr 176/16 z dn. 04.04.2016 zmienionego decyzją nr 91/16 z dn. 02.09.2016, oraz decyzją nr 111/17 z dnia 29.09.2017, a następnie decyzją nr 263/219 z dnia 20.12.2019
 • Pozwolenie konserwatorskie: decyzja nr 25/16 z dn. 04.04.2016

Prace obejmowały m.in. formowanie skarp i stoków w celu przywrócenia pierwotnego charakteru zabytkowych form ziemnych, a także cięcia pielęgnacyjne drzewostanu.