Pomagam
Zrealizowane projekty
Miejskie Centrum Informacji Społecznej

Podsumowując w tym roku 30 lat działalności Fundacji, chcemy opowiedzieć
o MCIS.

Miejskie Centrum Informacji Społecznej powstało dzięki inicjatywie m.in. Prezes Fundacji Pełnej Życia Aleksandry Włodarczyk, która aktywnie działała na rzecz powstania  punktu kompleksowego doradztwa w prowadzonej przez nią Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Dzięki badaniom zainicjowanym przez Komisję, w 2016 r wdrożono realizację pilotażowego projektu o nazwie Punkt Informacji Osób Niepełnosprawnych ("PION"). Współrealizacją projektu zajęła się wówczas Nasza Fundacja i Fundacja Matio.