Pomagam
Fizjoterapia

Osobom przewlekle chorym, ich rodzinom i opiekunom w ramach projektu "Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych" możemy zaoferować oprócz opieki nad osobą niesamodzielną w miejscu zamieszkania fizjoterapię.

Fizjoterapia jest przyznawana na podstawie dokumentacji medycznej oraz skierowania na fizjoterapię wydanego przez lekarza Krakowskiego Centrum opiekunowi i/lub osobie niesamodzielnej w miarę wolnych miejsc.
Warunkiem otrzymania takiego wsparcia jest uczestnictwo w Projekcie. Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkujące Kraków i będące osobą niesamodzielną wg skali Katz'a oraz ich opiekunowie faktyczni ( nie pobierajacy wynagrodzenia za opiekę nad nimi)