Pomagam
Opieka pielęgniarska

Osobom przewlekle chorym, ich rodzinom i opiekunom w ramach projektu "Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych" możemy zaoferować oprócz opieki nad osobą niesamodzielną w miejscu zamieszkania opiekę pielęgniarską.

Pielęgniarka oprócz usług pielegniarskich również szkoli w zakresie opeiki nad osobą niesmaodzielna (profilaktyka przeciwodleżynowa, podawanie leków, higiena osoby leżącej itp.).

Lekarz kwalfikując do opieki wyręczającej może zlecić opiekę pielęgniarską, jeśli uczestnik Projektu nie może otrzymać w danym czasie takiej usługi w ramach NFZ.

Warunkiem otrzymania takiego wsparcia jest uczestnictwo w Projekcie. Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkujące Kraków i będące osobą niesamodzielną wg skali Katz'a oraz ich opiekunowie faktyczni ( nie pobierajacy wynagrodzenia za opiekę nad nimi)