Pomagam
Porada lekarza

Osobom przewlekle chorym, ich rodzinom i opiekunom w ramach projektu "Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych" możemy zaoferować oprócz opieki nad osobą niesamodzielną w miejscu zamieszkania poradę lekarza i psychologa.
Lekarz kwalfikując do opieki wyręczajacej udziela porad opiekunom i ich podopiecznym, zleca fizjoterapię, szkoli w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną, podawania leków itp.
Psycholog udziela porad opiekunom, szkoli w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną i ich podopieczny oraz prowadzi Grupę Wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych
Warunkiem otrzymania takiego wsparcia jest uczestnictwo w Projekcie. Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkujące Kraków i będące osobą niesamodzielną wg skali Katz'a oraz ich opiekunowie faktyczni ( nie pobierający wynagrodzenia za opiekę nad nimi).