Pomagam
Strona główna > Aktualności i wydarzenia > "Kompetencje dla zdrowia" - szkolenia doskonalące dla hipoterapeutów
"Kompetencje dla zdrowia" - szkolenia doskonalące dla hipoterapeutów
15 kwietnia 2009
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych realizuje projekt szkoleniowy Kompetencje dla zdrowia - szkolenia doskonalące dla hipoterapeutów. 
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie). 

W związku z licznymi zapytaniami ze strony hipoterapeutów, którzy nie są zatrudnieni w żadnym ośrodku hipoterapii a są zainteresowani udziałem w szkoleniach doskonalących oferowanych w ramach projektu Kompetencje dla zdrowia - szkolenia doskonalące dla hipoterapeutów informujemy, że osoby takie mogą nadsyłac do biura projektu w Fundacji Hipoterapia swoje zgłoszenia do szkoleń. 

Oferujemy Państwu:

 • udział w cyklu szkoleń specjalistycznych poświeconych hipoterapii jako metodzie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
 • materiały szkoleniowe opracowane przez specjalistów z zakresu hipoterapii 
 • catering podczas szkoleń, w tym ciepły posiłek 
 • dofinansowanie kosztów dojazdu na miejsce szkolenia (Kraków) 
 • dofinansowanie kosztów noclegu na terenie Krakowa 

  Program szkoleń obejmuje następujące zagadnienia: 

 • Bazowe techniki i metody pracy fizjoterapeuty i pedagoga w kontekście prowadzonych zajęć hipoterapii. Budowanie, organizacja pracy zespołu hipoterapeutycznego w oparciu o Indywidualne Plany Terapii poszczególnych pacjentów. Wywiad, ogląd, badania czynnościowe. Dokumentacja. Dobre praktyki (16 godzin dydaktycznych) 
 • Elementy psychoterapii w zajęciach hipoterapii dla pacjentów z różnymi schorzeniami neurologicznymi, genetycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi. Zasady terapii kontaktem z koniem, kreowanie sytuacji terapeutycznych, metoda Dobrego Startu, Affoltera i in. (16 h.). 
 • Praca z pacjentem z mózgowym porażeniem dziecięcym, Zespołem Downa, ADHD, niepełnosprawnością sprzężoną. Studium trudnych przypadków (16 h.) 
 • Trening i przygotowanie konia do pracy w hipoterapii: kształtowanie cech ustroju psychicznego, zasady treningu kondycyjnego, relaksu, rozprężania konia, przygotowanie jeździeckie elementem wychowania konia do hipoterapii, czynności pielęgnacyjne, warunki stajenne i terenowe, wizyta w wybranym ośrodku, zajęcia praktyczne (16 h.) 
 • Formy ogranizacyjno-prawne punktu hipoterapeutycznego, jako własnej działalności gospodarczej, NGO, placówki budżetowej, źródła finansowania, zasady aplikowania o środki, wizyta BO w wybranym ośrodku hipoterapii: praktyka funkcjonowania ośrodka (16 h.) 

  Dodatkowo proponujemy Państwu udział w konferencji popularyzującej hipoterapię jako metodę rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która odbędzie się w Krakowie w IV kwartale br.

  Planujemy, że szkolenia będą odbywały się w weekendy w okresie maj - grudzień 2009 r. 
  (w sierpniu przerwa wakacyjna.
   
  Dla zapewnienia wysokiego komfortu nauki przewidujemy, że szkolenia realizowane będą w małych, maksymalnie 13-osobowych grupach. 
  Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu. 

  Warunki udziału: 

 • wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty można pobrać poniżej bądź też otrzymać na wskazany adres e-mail 
 • odpłatność na poziomie tylko 10 % wartości całego szkolenia tj. 279,28 zł. 
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ewentualność rozłożenia płatności na raty

  UWAGA: liczba miejsc ograniczona. Przewidujemy objecie szkoleniami tylko 26 hipoterapeutów. 

  Szczegółowych informacji udziela Rafał Barański oraz Joanna Szkoda 
  pod nr tel: 0-12 42 73 830 lub 507 151 035 oraz pod adresem mail: efs.szkolenia@hipoterapia.info.pl 

 •  

   

    

  >> zobacz sekcję SZKOLENIA DOSKONALĄCE